1/ CHƯƠNG TRÌNH THÁNG SINH NHẬT KHÁCH HÀNG

     Khách hàng thành viên có sinh nhật trong tháng ưu đãi giảm 20-40% khi mua tất cả sản phẩm tại Golden Health kèm tặng 1 phần quà tặng bất kỳ kem cừu/sữa ong chúa 100 viên/Omega-3 100 viên.

Khách hàng có người thân sinh nhật trong tháng ưu đãi giảm 15% cho khách hàng/người thân khách hàng.

2/ CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM KHÁCH HÀNG

Khách hàng mua hàng với các hoá đơn sau sẽ được tích điểm thưởng.

Điểm thưởng sẽ được tính tương ứng: 200.000 = 1đ

TIÊU CHÍ XÉT HẠNG THẺ HỘI VIÊN SỨC KHOẺ VÀNG

HẠNG THẺ
SỨC KHOẺ VÀNG
BẠCH KIM (PLATINUM) VÀNG                          (GOLD) BẠC                          (SILVER) MEMBER


Hình ảnh thẻ

Tiêu chí xét hạng
 Tích luỹ 300 điểm  Tích luỹ 100 điểm  Tích luỹ 50 điểm Mua đơn hàng đầu tiên online/offline tại Golden Health
QUYỀN LỢI
Ưu đãi khi mua hàng

Qùa tặng Ưu đãi sinh nhật Miễn phí vận chuyển Quà tặng tri ân khách hàng dịp lễ/tết
25%    
Có    
40% kèm quà tặng từ Golden Health       Có    
15% Có 30% kèm quà tặng từ Golden Health Có


10% Có 25% kèm quà tặng từ Golden Health   Có    
5% — 20% khi mua tất cả sản phẩm tại GoldenHealth Có  
Thời hạn hạng thẻ Không thời hạn Không thời hạn Không thời hạn Không thời hạn

3/ CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỔI ĐIỂM TÍCH LUỸ LẤY SẢN PHẨM/VOUCHER